Cijena: Na upit

Tuzla je jedno od najstarijih naselja u Evropi sa kontinuitetom življenja. Dokaz tome su i pronađeni ostaci starog naselja sojeničkog tipa iz vremena neolita. Arheolozi su otkrili brojna naselja sa bogatim ostacima materijalne kulture prastarih stanovnika ovog područja. Pronađen je veliki broj neolitskih glinenih posuda sa raznim ornamentima od crne, sive i crvene keramike ali i kameni noževi, sjekire, strugači i drugo. Otkriveni su ostaci hrane, ljudske kosti, životinjske kosti i razni plodovi koji su koristili za ishranu ljudi tog doba. I ovi podaci potvrdili su tvrdnje da je područje Tuzle bilo naseljeno još u mlađem kamenom dobu.

Među pronađenim arheološkim materijalima ističe se i keramička neolitska posuda čija je namjena bila kuhanje slane vode i proizvodnja soli.

Prvi pisani spomen o Tuzli potiče iz 950. godine. Te je godine bizantijski historičar i car Konstantin Porfirogenet u svom djelu "O upravljanju državom", izričito spomenuo Tuzlu kao grad, pod rimskim nazivom Salines što znači grad soli, sa napomenom da se nalazi u sastavu Raškog kneza Časlava, koji je poginuo u borbi sa Mađarima.

1463. godine Tuzla postaje dio Osmanlijskog carstva, a iz tog vremena potječe i njeno današnje ime, koje se izvodi iz turske riječi tuz, koja označava so.

Po odlasku Osmanlija 1878. godine grad postaje dio Austro-Ugarske monarhije. Po završetku Prvog svjetskog rata Tuzla je, kao i cijela Bosna i Hercegovina bila dio novoosnovane Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, od 1929. godine zvane Kraljevina Jugoslavija.

Znamenitosti koje možete u obiću u Tuzli:

Arheološki park - Sojeničko Neolitsko naselje Tuzla

Arheološki park predstavlja rekonstrukciju dijela neolitskog sojeničkog naselja otkrivenog u Tuzli. Park je muzej na otvorenom smješten je u jugoistočnom dijelu kompleksa Panonskog jezera oslonjen na brežuljkasto uzvišenje uz obalu Panonskog jezera koji ima za cilj da posjetiocima predstavi dio arheološke i historijske prošlosti grada Tuzle, kao i način života, kako materijalnog tako i duhovnog, a posebno prvu proizvodnju soli u neolitskom dobu.

Jezero Modrac

Jezero Modrac nastalo je 1964.godine izgradnjom brane na rijeci Spreči u mjestu Modrac, opština Lukavac.

Riječ je o jednoj od najvećih akumulacija u bivšoj Jugoslaviji, u koju se ulijevaju rijeke Spreča i Turija. Prostire se na oko 17 kvadratnih kilometara, maksimalna dubina je oko 20 m., najveća širina oko 1600 m., a dužina 11 km.

Djevojačka pećina

Jedna od Bosanskohercegovačkih najinteresantnijih pećina nalazi se na području općine Kladanj u naselju Brateljevići. Ulaz u pećinu je oko 30 metara visoko iznad desne obale rječice Bukovice pritoke Drinjače. Pored imena Pećina u Brateljevićima u narodu je udomaćen i naširoko prihvaćen naziv “Djevojačka pećina” a sve zbog legende o djevojci ( po narodnom kazivanju legenda datira iz ranog Osmanskog perioda čak unazad i do 400 godina gdje se ista prenosila sa koljeno na koljeno sve do današnjih dana).

Legenda kaže (a lokalitet , kult i mezar dokazuju) da se sve odigralo na običnom seoskom prelu, gdje su se momci i djevojke raznim doskočicama zadirkivali, a jedna od zadaća dokazivanja hrabrosti bila je opklada ko će od momaka smoći hrabrosti te “ skoknuti “ do pećine i iz samog središta pećine sa izvora donijeti vrč studene vode. Kako niko od prisutnih momaka ne pokaza hrabrost za dati čin se javila jedna od djevojaka. Kako bi uvjerila prisutne da će uistinu izvršiti opkladu kao dokaz je ponijela vreteno , koje će zabiti neposredno pored izvora u pećini. Hrabra djevojka se i odvažila da učini zadati čin, sama otišla do udaljene pećine, zahvatila vodu iz izvora i kada je kao dokaz zabadala vreteno pored izvora , isto je probola kroz skute duge haljine i pri pokušaju da ustane osjetila je da je “nešto” vuče u izvor , te je od silnog straha na licu mjesta i umrla.

Djevojka je neposredno uz izvor i sahranjena , a nedugo zatim njen mezar se i okamenio.

Naši pretci su isto mjesto pretvorili u Dovište , koje je danas jedno od najznačajnijih dovišta na ovim prostorima. Isto okuplja i do pedesetak hiljada hodočasnika u jednom danu. Dovište je znatno starije od Ajvatovice i isto hodočaste Bošnjaci od Kladnja do Drine i Posavine čak i srednje Bosne

U pećini su pronađeni crteži – gravure , na njenom lijevom zidu ulaznog dijela i zauzimaju prostor od oko 15 metara dužine.

Polje sa crtežima počinje oko 9 metara od ulaza. Tu su smještene scene sa jahačima na konjima i jedna scena lova. Dalje prema unutrašnjosti nižu se ostale teme , jeleni, ljudske figure, površine sa tačkicama.

Lijevo od ove skupine simboličnih predstava su, pravougaona polja ispunjena tačkicama, šematizovana predstava čovjeka, falusi, strelice drugi teško dokučivi oblici.

U svakom slučaju među likovnim predstavama izdvajaju se tri tipa ; konjanici, stojeće muške i tri ženske figure , kao i životinje jeleni i konji. Sve ove gravure i crteži upućuju na epohu starijeg kamenog doba – paleolitika, stare i preko 10. 000 godina.

Panonska jezera

Panonska jezera su slana umjetna jezera u Tuzli. Tuzlanska “Panonika”, Panonsko jezero koje se nalazi u samom centru grada na lokalitetu je bivših "Slanih bunara".

U kompleksu Panonskih jezera nalazi se i Sojeničko neolitsko naslje, sportski tereni, slani slapovi te mnogi drugi sadržaji.

Panonska jezera predstavljaju jedinstvene primjere slanih jezera u Evropi, te imaju ljekovita svojstva zahvaljujući sadržaju soli i drugih minerala. Voda u jezerima neprestano kruži, i prečišćava se pješčanim filterima.